Blog > Komentarze do wpisu
#16. Kto ma uszy, niechaj posłyszy...

A Jezus znowu rzekł do nich:
Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam.
(Jn 20:21)

Kto ma uszy,
niechaj posłyszy...

(Ap 2:7)
(Ap 2:11)
(Ap 2:17)
(Ap 2:29)
(Ap 3:6)
(Ap 3:13)
(Ap 3:22)
(Ap 13:9)

Na Ziemię nadchodzi czas Wielkiej Próby:

Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości
i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi.
(Ap 3:10)

Im wcześniej to zrozumiesz, tym mniej dotkliwa będzie dla Ciebie ta Próba.

 

I to nie Jezus będzie cię „próbował”, ani karcił, ani ćwiczył:
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (Ap 2:10)

Jezus oddał swoje „życie” i oddał swoją „śmierć”, aby możliwie jak najwięcej Swoich Owiec ocalić, aby Swoim Owcom dać Życie.

A o cokolwiek prosić będziecie
w imię moje,
to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.

O cokolwiek prosić mnie będziecie
w imię moje,
Ja to spełnię.
(Jn 14:13-14)

Do tej pory o nic nie prosiliście
w imię moje:
Proście, a otrzymacie,
aby radość wasza była pełna.
(Jn 16:24)

W Imię Jezusa oznacza oddać swoje ”życie”, i oddać swoją „śmierć” – nie dla siebie, a dla bliźnich.

Bo Jezus nadal „żyje” i nadal cierpi, aby wszyscy „powołani, wybrani i wierni” ( Ap 17:14) otrzymali Życie.

Bo „zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu” (Ap 12:5). Jezus miał wybór: mógł zbawić tylko siebie, lub zbawić i siebie, i Swoje Owce. Dlatego wybrał „życie”, i został porwany przez „Boga”-Diabła.

To „porwanie” będzie miało także swoją drugą, Prawdziwie Boską realizację – i wtedy otworzą się nam drzwi w „niebie” – aby wyjść!!!

Dlatego też, Jezus jest tym, który Otwiera i Zamyka.
Dlatego też, Jezus jest Pierwszym i Ostatnim.
Bo Jezus na samym końcu wybawi samego siebie!!!

Dlatego też, w Imię Jezusa NIE oznacza, aby zrobić znak krzyża na czole i mordować bliźnich.

Jezus powołuje nas wszystkich do Kapłaństwa.
Kapłaństwo, do którego powołuje nas Jezus, jest dramatycznie różne od „kapłaństwa” uprawianego przez Wielką Nierządnicę.

W Apokalipsie wielokrotnie pojawia się słowo „imię” (np. Ap 13:8; Ap 15:4; Ap 17:8; patrz także #6).

Pamiętaj, ty sam jesteś Kowalem swojego Imienia.

To od Ciebie zależy, czy Twoje Imię jest zapisane w Księdze Życia, a ta jest niezmienna od założenia świata.

Jezus powołuje wszystkie swoje Kościoły: i z Efezu, i ze Smyrny, i z Pergamu, i z Tiatyry, i z Sardes, i z Filadelfii, i z Laodycei.

Do którego Ty należysz?
Jeżeli poprosisz, w Imię Jezusa, to będzie Ci objawione...

Masz szansę wsiąść do Pociągu Jezusa, który odjedzie tylko raz!!!

P.S.
Wcześniej uważałem (patrz #7), że tym jedynym sakramentem jest małżeństwo. Kierowałem się ewangelicznymi słowami Jezusa (Mt 5:27-32). „Umknęło” mojej uwadze, że „Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa” (Ap 19:10). Kapłaństwo jest jedynym Sakramentem, który obowiązuje w „naszym świecie” oraz będzie obowiązywać w Nowym Jeruzalem. (Ap 1:6, Ap 5:10, Ap 20:6). Powyższe nie znosi przykazania: „Nie cudzołóż”, a oznacza jedynie tyle, że małżeństwo po prostu nie jest sakramentem.

niedziela, 08 października 2006, har_magedon

Polecane wpisy

  • Lista wpisów:

    Skurwysyny diabły, w nocy z 28. 02. na 1.03. 2009 (wydawało mi się, że jest 26-27) napadliście na mój dom. Wygłądało to tak jak opisywał Profesor Jan Pająk. Jak

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1a).

    Platon. Dialogi. (przekład Władysław Witwicki) Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007. dostępne on-line:   http://www.katedra.uksw.edu.pl/plato

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1b).

    [...] Kiedy Agaton skończył, wszyscy, powiada Arystodemos, zaczęli głośno objawiać zachwyt, że młody człowiek tak doskonale mówił, tak jak i jemu wypadało chwal