Blog > Komentarze do wpisu
#12. Naród „wybrany”.

Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan
- naród, który On wybrał
na dziedzictwo dla siebie. (Ps 33:12)

On, Pan, jest naszym Bogiem,
Jego wyroki obejmują świat cały.

Na wieki pamięta o swoim przymierzu
- obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. (1 Krn 16:14-15)

I wyprowadził lud swój wśród radości,
wśród wesela - swoich wybranych.

I darował im ziemie narodów,
i zawładnęli owocem pracy ludów,

by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali.

Alleluja. (Ps 105:43-45)

Ty bowiem jesteś narodem
poświęconym Panu, Bogu twojemu.

Ciebie wybrał Pan, Bóg twój,
byś spośród wszystkich narodów,
które są na powierzchni ziemi,

był ludem będącym Jego
szczególną własnością. (Pwt 7:6)

...czy nie wybawiłem was z ich ręki?
Tymczasem wyście Mnie opuścili
i poszliście służyć cudzym bogom!
Oto dlaczego nie wybawię was więcej.

Idźcie! Krzyczcie do bogów,
których sobie wybraliście!
Niechżeż oni was wybawiają
w czasie waszego ucisku! (Sdz 10:12-14)

...przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela:
Oto Ja sprowadzam zagładę
na Jeruzalem i na Judę,

tak iż wszystkim,
którzy o tym usłyszą,
zadzwoni w obu uszach. (2 Krl 21:12)

Alleluja!!!

Naród „wybrany”, to naród walczący z „Bogiem”:

Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. (Rdz 32:25-30; patrz także wpis #10).

Nazwanie „wybranego” narodu żydowskiego Izraelem, jako narodu walczącego z „Bogiem”, aczkolwiek tutaj jedynie symboliczne, ma swoje głębokie uzasadnienie historyczne. Dostrzegam conajmniej dwa powody, których znaczenie dla ludzkości jest wprost niezwykłej wagi. Po pierwsze, Żydzi prowadzili dokumentację zbrodni „Boga” (Biblia), po drugie, dopiero ta dokumentacja pozwoliła na pojawienie się zbawczej miłości, odwagi i roztropności - w osobie Jezusa.

Pomimo ogromnego zniekształcenia Nauki Jezusa przez Bestie, obecny poziom naszego rozwoju i świadomości prawdopodobnie zawdzięczamy niemal wyłącznie Jego Nauce. Przez ostatnie 2000 lat znacząco zwiększyła się liczba Wiernych i Prawdziwych (Ap 19:11), aczkolwiek, w większości błędnie lokalizujących rzeczywiste umiejscowienie się Zła.

To, jak bardzo Nauka Jezusa uderzyła w cywilizację Bestii, świadczy niesamowita mściwość diabłów na tym Narodzie, świadczy o tym cała historia eksterminacji narodu żydowskiego w okresie ostatnich 2000 lat, czego apogeum stanowił holokaust.

Narodów „wybranych” jest więcej. Cechą rozpoznawczą, że nastąpiło „wybranie” Narodu, jest niezrozumiały, gwałtowny upadek Narodu będącego u szczytu swojej świetności. W okresie bezpośrednio poprzedzającym upadek należy zatem doszukiwać się czynnika zagrażającego interesom Szatana.

Takim Narodem była z pewnością hellenistyczna Grecja, gdzie rozwijała się myśl demokratyczna i filozoficzna. Tam również tworzona była dokumentacja na temat „bogów”, zachowana w szczątkowej postaci jako „mity” greckie. Ogromne znaczenie mogły odegrać prace Erastostenesa z Cyreny, który na dwa wieki przed Jezusem dokonał pomiaru obwodu Ziemi. Niestety, diabłom udało się zniszczyć efekty pracy Erastostenesa, a ludzkość czekała przez ponad półtora tysiąclecia na dzieło Kopernika.

I tak doszliśmy do kolejnego Narodu „wybranego” – Polaków.
W moim przekonaniu, oprócz Kopernika, Naród nasz naraził się Bestiom zwłaszcza w osobie Stanisława Staszica, a w ostatnich latach w osobie doktora Jana Kwaśniewskiego - twórcy prawidłowego odżywiania:
http://www.polania.pl/
(istnieją przesłanki, że Bestie rozbijają od środka ruch Optymalnych).

Osobom tym mam zamiar w przyszłości poświęcić nieco więcej uwagi.

Każdy atak „Boga” na naród „wybrany” ma swój początek w jego zdemoralizowaniu.

O ile do czasów Jezusa „Bóg” niemal jawnie niszczył „wybrane” narody, to w późniejszych czasach działanie Bestii staje się bardziej skryte.

Mechanizm wnikania Bestii w struktury narodu nie jest rozpoznany. W dalszej części chciałbym przedstawić hipotezę, której nawet nikłe prawdopodobieństwo prawdziwości, nakazuje, aby ją rozważyć. Do hipotezy tej doprowadziły mnie „prace” dwóch ośmionogich Bestii o nazwisku „Pająk”.

Wcześniej dotarłem do „prac” Jana Pająka, „twórcy” Totalizmu:
http://totalizm.blox.pl/html/

Z uwagi na skalę problemu, niezwykle przebiegłej, totaliztycznej Bestii, zamierzam w przyszłości poświęcić znacznie więcej uwagi. Obie te Bestie wyszły z „morza” (patrz #7), co zdaje się wskazywać na obecny kierunek inwazji Szatana.

Do prac „historyka” Henryka Pająka dotarłem niedawno:
http://www.polonica.net/Bestie_Konca_Czasow.htm

Szatańskość „prac” H. Pająka wynika z tego, że jak każda Bestia „mówi rzeczy wielkie i bluźnierstwa”. Autorowi udało się dotrzeć do wielu unikalnych źródeł, a w swojej historycznej dociekliwości Kościół Katolicki postrzega jako ofiarę wszelakich spisków. Z pełną ufnością cytuje prace jezuitów (zakon ten był bodajże największym desantem Bestii na polski Naród). W mojej ocenie, celem „prac” tej Bestii, jest przygotowanie psychologicznego podłoża pod następny holokaust.

Wracając do pytania: w jaki sposób Bestie wnikają do „wybranego” narodu?

Istnieje powszechne przekonanie, że to żydzi (!) Żydom (!) „zgotowali ten los”, przy okazji mordując obywateli całego świata. Z drugiej strony, naród żydowski postrzegany jest jako naród o niezwykłej wewnętrznej solidarności.

Paradoks!!!
Skąd zatem biorą się wśród Żydów „żydzi”, którym wprost nieprawdopodobnie sprzyja koło Fortuny.

Jest także paradoksem, że w Narodzie, w którym panuje patriarchat, narodowość dziedziczy się po matce.

Jak już wspomniałem, przez Szatana rozumiem technicznie zaawansowaną grupę ludzi. W Biblii opisano szereg przypadków „dzieworództwa”, np. Samson, Jan Chrzciciel, Jezus.

W komentarzach do tego wpisu znajdują się kopie komentarzy, jakie zamieściłem na blogu „twórcy” Totalizmu, Kłamcy „Profesora” Jana Pająka.

Totalizm uznaje, że Diabłem, Szatanem są cywilizacje pozaziemskie – UFOnauci.
W efekcie komentowania na blogu Totalizmu, przez gospodarza zostałem uznany (rozpoznany) jako UFOnauta. Komentarze te, w nieco ironicznym stylu, zamieściłem tam jako „pro_Har_Magedon”. Mam nadzieję, Czytelniku, że zrozumiesz ich wymowę.

Niezwykle istotne jest to, że po zamieszczeniu tych komentarzy, Kłamca Pająk usunął je, a następnie zablokował możliwość komentowania!!!

Jeszcze inną hipotezę, tłumaczącą wnikanie Bestii do narodu „wybranego” można wyprowadzić z zapisów zawartych na stronie (patrz także wpis #9):
http://www.nautilus.org.pl/article.php?articlesid=638

Podano tam informację, że dusza ludzka ma możliwość wyboru biologicznych rodziców. Jeżeli przyjąć prawdziwość tej informacji, to nie mamy żadnych możliwości biologicznego (genetycznego) identyfikowania Diabłów, a jedynym skutecznym narzędziem może być tylko ocena „po owocach ICH poznacie”.

Za genetycznym spowinowaceniem Diabłów przemawia informacja zamieszczona w książce Jana Kwaśniewskiego „Dieta optymalna” (cytat w komentarzach). Z moich obserwacji, ten „typ rasy” „wielkich” dominuje wśród polskich „politykuf” (!) ostatnich lat. Wydaję się, że jest to jednak „drugi front” Bestii, „od mokrej roboty”. Aby wyodrębnić cechy charakterystyczne dla „pierwszego szeregu” Bestii, należałoby przyjrzeć się luminarzom Wielkiej Nierządnicy. Przyczynę opisanego (w komentarzach) zachowania „diabłów”, Jan Kwaśniewski upatruje w odżywianiu. Możliwe. Wydaje mi się jednak, że „pierwszy szereg” Bestii (w owczej skórze) odżywia się jak najbardziej optymalnie. Wskazują na to zapisy biblijne.

Narastający w nieprawdopodobnie szybkim tempie problem homoseksualizmu, zdumiewające wręcz regulacje prawne (adopcja dzieci) może wskazywać, że znajdujemy się w zaawansowanym stadium apokaliptycznej wizji „i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa” (Ap 12:17). Jako „Niewiastę”, jak wielu badaczy Pisma Świętego, uważam całą ludzkość, natomiast, jako „Niewiastę, która porodziła Mężczyznę” – naród Izraela.

Może to doprowadzić do całkowitej, biologicznej eksterminacji ludności świata.

Walka na tym polu, nie powinna się odbywać poprzez wzrost rozrodczości, ale poprzez wzmocnioną świadomość konieczności weryfikacji, „czy moje dziecko jest moje”.

niedziela, 01 października 2006, har_magedon

Polecane wpisy

  • Lista wpisów:

    Skurwysyny diabły, w nocy z 28. 02. na 1.03. 2009 (wydawało mi się, że jest 26-27) napadliście na mój dom. Wygłądało to tak jak opisywał Profesor Jan Pająk. Jak

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1a).

    Platon. Dialogi. (przekład Władysław Witwicki) Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007. dostępne on-line:   http://www.katedra.uksw.edu.pl/plato

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1b).

    [...] Kiedy Agaton skończył, wszyscy, powiada Arystodemos, zaczęli głośno objawiać zachwyt, że młody człowiek tak doskonale mówił, tak jak i jemu wypadało chwal

Komentarze
2006/10/01 15:54:47

Jan Kwaśniewski, Marek Chyliński „Dieta optymalna”, Wydawnictwo „WGP”, Warszawa 2000.
strona 106:

Kilku bystrych obserwatorów życia potrafiło określić cechy psychofizyczne tych ludzi, po których można ich rozpoznać. Maksym Gorki widział ich tak: „Najchytrzejszymi wrogami ludu, którzy go zawsze najokrutniej oszukiwali, byli otyli, mali ludzie, o czerwonych gębach, niegodziwi, chciwi, przebiegli i okrutni... Ci otyli mali ludzie to najbardziej jadowite owady kąsające lud”. George Orwell opisał ich następująco: „Aż dziw, jak typ pluskwy plenił się w ministerstwach: mali, przysadziści mężczyźni bardzo wcześnie nabierający tuszy, krótkonodzy, o chyżych owadzich ruchach i nalanych, nieprzeniknionych twarzach z maleńkimi oczkami. To właśnie ten typ prosperował pod kierownictwem partii”. Erich Maria Remarque wyodrębnił takich ludzi w wojsku: „Jest zresztą rzeczą śmieszną, że nieszczęście świata tak często wywodzi się od ludzi małych, którzy są o wiele energiczniejsi i mniej skłonni do zgody niż rośli. Zawsze wystrzegałem się przydziału do oddziałów z małymi dowódcami kompanii; są to zwykle najgorsze psy”.
Takimi ludźmi w historii, którzy przynieśli narodom ogromne szkody byli: Marks, Napoleon, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, Beria i wielu innych oraz niezliczone „pluskwy”, których sobie dobierali do pomocy. Nie oznacza to, że takich ludzi należy raz na zawsze wyeliminować z możliwości pełnienia przez nich funkcji decyzyjnych. Trzeba im dać możność wyboru i przekazać stosowną wiedzę.

-
2006/10/01 16:22:06
-
Poniższy tekst zamieszczono w komentarzach na blogu:
totalizm.blox.pl/html/ (do wpisu #66)

pro_Har_Magedon
2006/05/11 15:21:41
Panie Profesorze,
Przybrałem taki login, aby tropić logikę UFOnauty Har_Magedon.
Dlaczego tak mocno przyczepił się Pańskiej strony „humanity”?
Co mogło go zaniepokoić, a o czym nie zechciał napisać?
Zastanawiam się, czy nie było to:
JASNO POSTAWIONE PRZEZ PANA STANOWISKO WOBEC HOMOSEKSUALIZMU.

Analizując dotychczasowe wpisy UFOnauty Har_Magedona proponuję rozważyć taka ewentualność:
Czy UFOl Har_Magedon może być jednocześnie UFOnautą oraz zwyczajnym (pozornie) mieszkańcem Ziemi – co bezczelnie zamierza nawet udowadniać każdemu zainteresowanemu.
Rozważmy okoliczności, które pozwoliłyby temu szatańskiemu UFOnaucie zrealizować ten szatański podstęp podważający Pański Autorytet.
Poniżej podejmę próbę rozwiązania jego szatańskiej zagadki w oparciu o dotychczasowe Pańskie ustalenia zamieszczone w monografii [1/4], aczkolwiek, zakładając u Czytelnika znajomość Pańskich prac, pominę obszerne cytaty.

Wielokrotnie opisuje Pan, że UFOnauci wykorzystują ludzką spermę i owule (jaja) do własnej hodowli biorobotów. Posiada Pan także dowody, że UFOnautki nie chcą lub nie mogą rodzić dzieci. Powstaje pytanie:

W jaki sposób rozmnażają się UFOnauci?
Czy nie wykorzystują do tego ziemskich kobiet jako inkubatorów?

Istnieje cały szereg przesłanek, przemawiających za taką możliwością:

#1. Z Pańskich opisów wynika, że kobiety są częściej uprowadzane i gwałcone, a także raportują one, że manipulowano w ich narządach rozrodczych (być może wszczepiano im zapłodnione zarodki lub wprowadzano jaja od UFOnautek, które po akcie gwałtu ulegały zapłodnieniu już narządach rodnych kobiety).
#2. Genetyczne dane statystyczne wskazują, że znaczny odsetek dzieci (ok. 10%), nie pochodzi od domniemanych ojców. Dotychczas fakt ten tłumaczony jest niewiernością małżeńską kobiet, jakoby będący naturalną potrzebą wzbogacenia materiału genetycznego swojego potomstwa.
#3. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że nawet matka nie jest genetyczną Matką. Przypadki takie wyjaśnia się zamianą dzieci w szpitalu położniczym. Ponieważ, jak mawiają nasi bracia Niemcy, matka jest zawsze pewna (Mutter ist immer sicher), podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badań nad autentycznością matki prowadzi do poważnych oporów natury emocjonalnej.
#4. Istnieje lobbing blokujący postęp genetyki, upatrujące w tej młodej dziedzinie zagrożenie dla człowieka.
#5. Istnieje lobbing propagujący naturalną regulację urodzin, czyli przeciwdziałający metodom planowania rodziny (antykoncepcji).
#6. Znaczące zwiększenie się liczby poronień i „bezpłodnych małżeństw”.

Wszystko to pozwała zakamuflować lub „wyjaśnić” narodzenie się potomka budzącego niepokój rodziców. Jednocześnie, wyjaśniałoby to w prosty sposób, skąd się biorą UFOnauci opanowujący coraz więcej kluczowych stanowisk, a jednocześnie , często wywodzących się z niskich warstw społecznych.
Za taką możliwością przemawia ponadto film „Dziecko Rosemary” R. Polańskiego, być może przedstawiający koszmarne wspomnienia jednej z ziemskich kobiet.
cdn.
-
2006/10/01 16:23:54
-
Poniższy tekst zamieszczono w komentarzach na blogu:
totalizm.blox.pl/html/ (do wpisu #66)
-
pro_Har_Magedon
2006/05/11 15:25:50
cd:
Na marginesie poprzednich rozważań, proponuję zastanowić się, czy pasożytniczy UFOnauci nie stanowią przypadkiem cywilizacji jednopłciowych, złożonych z osobników o orientacji homoseksualnej.
Ponieważ gejostwo oraz lesbianizm (lesbijstwo? –nie jestem biegły w tej nomenklaturze) są sprzeczne z prawem zachowania gatunku, w cywilizacjach które nie posiłkują się sztucznym rozrodem, osobnicy pozbawieni normalnego popędu seksualnego MUSZĄ stanowić niemal zerowy procent populacji.
Dotychczas ziemianie rozmnażają się praktycznie w 100% w sposób naturalny. Gwałtowny wzrost liczby gejów i lesbijek oficjalna ortodoksyjna nauka tłumaczy tym, że predyspozycje homoseksualne stanowiły i stanowią element „naturalny” wbudowany w ludzki genom, natomiast statystyki odzwierciedlają jedynie rozluźnienie moralności i obyczajów.
Gdyby tak było, to liczba homoseksualistów byłaby niezależna od statusu społecznego, a nawet częściej ujawniała by się w ubogich warstwach społecznych.
Jest natomiast rzeczą zadziwiającą, że homoseksualizm najsilniej występuje w środowiskach tzw. wyższych sfer, najbardziej zdominowanych przez UFOnautów. Osobom zamożnym z pewnością najłatwiej jest utrzymać w tajemnicy swoją orientację seksualną.
Powstaje pytanie, czy wysoki odsetek zboczeńców w środowiskach zawodowych (społecznych) wymagających bezżenności lub izolacji „małżeńskiej” – jest przyczyną, czy skutkiem.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że zboczenia seksualne występują w grupach społecznych o niskiej, pasożytniczej moralności. Przykładem mogą być zwyczaje panujące w Imperium „boskich Cezarów”. Mogli oni być pupilkami (kochankami) UFOnautów.

Narastająca sztuczna (świadoma) selekcja w populacji UFOnautów mogła przez tysiąclecia doprowadzić do absolutnego wyodrębnienia cywilizacji jednopłciowych (przykładem mogą być mityczne Amazonki).
Powstaje znowu pytanie:
czy ziemskie kobiety mogą być (są) wykorzystywane jako „sztuczne” inkubatory.
Opisywane w starożytności przypadki spółkowania „bogów” i „bogiń” z ludźmi można byłoby wyjaśnić jako „mutacje powrotne”, lub zwyczajnie jako „atawizm”.

Powyższej postawione hipotezy rodzą cały szereg wtórnych pytań.
Prawdziwość tych hipotez, w obliczu nieuchronnego rozwoju genetyki, wymusi sytuację, że „wyjdzie szydło z wora”.
Czy wobec tego, celem UFOnautów jest całkowita eksterminacja biologiczna mieszkańców naszej planety poprzez zwyczajną walkę materiału genetycznego, by potem ponownie zasiedlić Ziemię grupą prymitywnych ludzi (Adam i Ewa).

-
-
2006/10/01 16:25:01

-
Poniższy tekst zamieszczono w komentarzach na blogu:
totalizm.blox.pl/html/ (do wpisu #66)

-
soook
2006/05/11 16:14:46
11111---Pomysl" pogadanek" dr.Pajaka-tak,to bedzie kolejny krok w odslanianiu moralnego zycia.Dokladam moja aprobate pomyslu.

.....pro_Har_Magedon---nie trop
.....logiki UFOnauty Har_Magedon
.....powymieniaj z nim mysli
.....porozmawiaj jezykiem mowy


Co,stalo sie z ufostraznikiem?
Odezwij sie referatem o
socjalizmie.