Blog > Komentarze do wpisu
#3. Jezus z Betlejem, czy Jezus z Nazaret?

Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie... (Jn 7:34)
Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.
(Jn 9:4)

...nadchodzi bowiem władca tego świata.
Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
(Jn 14: 30)

 Poprzedni wpis dotyczył ostatnich dni Jezusa.
Cztery Zwierzęta „pełne oczu z przodu i z tyłu” wypatrzyły, że Jezus został dwukrotnie ukrzyżowany, a w międzyczasie ustanowił Sakrament Eucharystii.

Idźmy dalej tropem tych „zwierząt” - i zacznijmy od początku, czyli od rodowodu i narodzin Jezusa.

Spis przodków Jezusa, Jego narodzenie i dzieciństwo opisano w Ewangelii według św. Mateusza oraz św. Łukasza. Porównując obydwa rodowody dostrzegamy ogromne rozbieżności. Są to rodowody dwóch różnych osób...

Czy to możliwe, aby w tym samym czasie żyło dwóch Jezusów?
Nie wykluczając takiej możliwości, poszukajmy dalszych śladów „dublera”.

Porównując opisy narodzenia i dzieciństwa Jezusa widać, że Jezus z Betlejem (Judea) i Jezus z Nazaret (Galilea) to dwie różne osoby – chociaż obaj urodzili się w Betlejem.

Według Mateusza - rodzice Jezusa pochodzili z Betlejem, i tam zamierzają zamieszkać wracając z Egiptu. W Nazaret osiedlili się dopiero po powrocie z Egiptu, „otrzymując nakaz we śnie”. Ich ucieczka do Egiptu miała również uzasadnienie, ponieważ rzeź niemowląt miała miejsce w Betlejem i okolicy.

Według Łukasza – rodzice Jezusa pochodzili z Nazaret, gdzie wracają wkrótce po narodzeniu się Jezusa w Betlejem. Zamieszczone u Łukasza informacje (coroczna pielgrzymka do Jerozolimy) zdają się wykluczać pobyt Jezusa w Egipcie.

Poniżej zamieszczam wybrane fragmenty Ewangelii.

Mateusz:
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. (Mt 2:19-23)

Łukasz:
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (...) Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (...) A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (Łk 2:4-41)

środa, 21 czerwca 2006, har_magedon

Polecane wpisy

  • Lista wpisów:

    Skurwysyny diabły, w nocy z 28. 02. na 1.03. 2009 (wydawało mi się, że jest 26-27) napadliście na mój dom. Wygłądało to tak jak opisywał Profesor Jan Pająk. Jak

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1a).

    Platon. Dialogi. (przekład Władysław Witwicki) Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 2007. dostępne on-line:   http://www.katedra.uksw.edu.pl/plato

  • Arystofanes, Sokrates i Diotyma (cz.1b).

    [...] Kiedy Agaton skończył, wszyscy, powiada Arystodemos, zaczęli głośno objawiać zachwyt, że młody człowiek tak doskonale mówił, tak jak i jemu wypadało chwal